Historie

Lars Larsens JYSK Fond blev etableret i 2017 af Lars Larsen. Fonden støtter projekter, der er med til at styrke det danske samfund.


Historie

Lars Larsens JYSK Fond blev etableret i 2017. Fonden ejer 1 procent af Lars Larsen Group, der udover JYSK ejer en række andre virksomheder. Herudover er Lars Larsen Group er en aktiv investor i adskillige selskaber og fonde. Læs mere om Lars Larsen Group på larslarsengroup.com.

Lars Larsens JYSK Fond er navngivet efter købmand Lars Larsen, der åbnede den første JYSK butik i 1979 med den ambition, at der på sigt skal være JYSK-butikker i hele verden.

Udover at være en kendt og elsket købmand var Lars Larsen indtil sin bortgang i august 2019 også kendt for sit store sociale engagement, der blandt andet bundede i, at han selv voksede op under svære vilkår.

Lars Larsen udtalte sig således ofte om, at han fandt det vigtigt, at alle betaler skat for at støtte op om det danske velfærdssamfund og de muligheder, det giver.

Med etableringen af Lars Larsens JYSK Fond er målet, at fonden gennem støtte til projekter og organisationer kan være med til at skabe en bedre fremtid for alle.