Børns vilkår

VoksenHjælperne

Lars Larsens JYSK Fond støtter projektet VoksenHjælperne, som Børns Vilkår står for.

Projektet skal hjælpe børn med psykisk syge forældre til en bedre voksenkontakt, ved at tilbyde voksenhjælpere, der kan snakke med børnene samt tilbyde dem nogle anderledes og spændende oplevelser.

Det første forløb, som blev sat i gang i november 2020, er nu afsluttet med gode erfaringer. Første forløb omfattede fem børn og fem frivillige voksenhjælpere, der blev matchet. Forløbet var en god oplevelse både for de frivillige voksne, der stod til rådighed som voksenhjælpere, og for de børn, der deltog.

Det er indtil videre også erfaringen fra det næste forløb, som er i fuld gang.


Udover at give børn i sårbare familier gode oplevelser og positive erfaringer med voksenkontakt, har projektet også bygget bro til de familier, som børnene kommer fra. Dermed har projektet skabt grobund for bedre samarbejde om børnenes trivsel i fremtiden.