Organdonation - ja tak!

Feriehus til familier med organsvigt

Patientforeningen Organdonation – ja tak! har med støtte fra fonde og virksomheder rejst et feriehus, der skal tjene som rekreativt støttetilbud og fristed for familier, der lever med alvorlig kronisk sygdom som følge af organsvigt, venter på et nyt organ eller er transplanteret. Lars Larsens JYSK Fond har støttet opførslen af feriehuset med 250.000 kroner og JYSK har skænket møbler og havemøbler til hele huset.

”Vi er utrolig glade for, at feriehuset nu er en realitet og vi er meget taknemmelige for de flotte bidrag fra fonde og virksomheder, som har gjort det muligt,” siger Lasse Heidelbach, som er stifter af og adm. direktør i Organdonation - ja tak!

”Feriehuset vil komme rigtig mange familier til gavn. Familier, som er ramt af langvarig og livstruende sygdom, hvilket begrænser dem socialt og økonomisk. Det siger sig selv, at mange år med alvorlig kronisk sygdom og den uvisse ventetid på en livgivende organtransplantation er mentalt opslidende. Feriehuset vil kunne give familierne en pause fra sygdom og indlæggelser og nogle positive oplevelser, der giver fornyet energi,” tilføjer han.

Feriehuset ved Bønnerup Strand på Djursland er nyopført i 2024. Huset har plads til 16 overnattende gæster og forventes hvert år at huse 46 familier. Udover at tjene som et fristed for familier med organsvigt og transplanterede, tillader husets størrelse, at foreningen også kan bruge feriehuset til socialrekreative ophold for både voksne og unge som eksempelvis den årlige Unge Weekend. Husets centrale beliggenhed, som gør det tilgængeligt for familier fra hele landet, er desuden væsentlig i forhold til at patienter, som står på venteliste til et nyt organ, hurtigst muligt skal kunne stille på et af de tre transplanterende hospitaler i Danmark (Rigshospitalet samt Odense og Aarhus Universitetshospital), hvis der pludseligt skulle komme et organ til dem.

 

En overset patientgruppe

Lasse og hans hustru Karen Heidelbach har selv oplevet, hvordan det påvirker en familie at blive ramt af organsvigt. Efter at deres datter, Esther, i en alder af to år havde overstået 10 kemobehandlinger mod en sjælden kræfttumor i leveren, blev hun sat på venteliste til en ny lever. Det fik Lasse og Karen Heidelbach til at sætte sig nærmere ind i organdonation og de fandt ud af, at ventetiden på et organ i Danmark var op til dobbelt så lang som i mange af de andre lande, vi normalt sammenligner os med. Dét blev startskuddet til Patientforeningen Organdonation - ja tak! som Karen og Lasse Heidelbach stiftede i juni 2015.

Esther gennemgik en levertransplantation i august 2015 og er i dag sund og rask. Men hvor familien under kræftforløbet havde oplevet, at der var masser af støtte at få, befandt de sig efter transplantationen i det, de selv vil beskrive som et vakuum:

”Vi oplevede, at patienter med organsvigt er en meget overset gruppe og der mangler i høj grad støttetilbud og hjælp til de patienter og deres familier, som lever med langvarige sygdomsforløb og livstruende sygdom som følge af organsvigt. Det arbejder Organdonation - ja tak! for at ændre ved at styrke fokus på organdonation i Danmark og støtte familier med organsvigt,” lyder det fra Lasse Heidelbach.

Om Organdonation – ja tak!:

  • Organdonation – ja tak! er en almennyttig, uafhængig, upolitisk (NGO) og nonprofit (NPO) patientforening, som arbejder for at forbedre organdonation i Danmark.
  • Patientforeningen, der har 600 medlemmer, drives af Karen og Lasse Heidelbach med hjælp fra frivillige.
  • Ifølge Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, tilkendegiver 91,9% af danskerne, at de er positive eller meget positive over for organdonation. Det er dog kun hver 4. dansker over 18 år, som har registreret sin holdning til organdonation i donorregistret.
  • Hvert år står over 400 danskere på venteliste til et nyt organ. I gennemsnit dør 30 danskere om året, som venter på et nyt organ.

Læs mere om foreningen her: Patientforeningen Organdonation - ja tak!

Vi gør en forskel for fællesskabet